Bestuursleden
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Hans Sterk, voorzitter

Hans Sterk , penningmeester

Karin op de Beke, secretaris/wedstrijdsecretariaat

 

Ponyclub wordt geleid door Karin en Cathelijn tevens bestuursleden.

Overig bestuurslid Chris Meijers.

Klik hier voor de Statuten van de Vereniging
 Contact & Route Manege Blauwe Steen Huishoudelijk Reglement 2015 Veiligheidscertificaat